AMSTERDAM - Vandaag, 27 januari 2020, ontvingen Nol en Lia van der Vegt een Andreaspenning uit handen van burgemeester Halsema. Ze ontvingen de onderscheiding vanwege hun bijzondere en vrijwillige bijdrage aan een schone stad en een leefbare woonomgeving.


De heer en mevrouw Van der Vegt zetten zich inmiddels ruim 20 jaar in voor een schoner Amsterdam. Samen hebben zij Stichting Milieuwacht opgericht. Nol van der Vegt was al enkele jaren als vrijwilliger actief voor een leefbare woonomgeving toen hij zich bij de toenmalige directeur van de Veren aanbood om de veerponten over het IJ schoon en veilig te houden. Hij begon in het Oosterpark in, waar bezoekers overlast ervoeren van druggebruikers en alcoholisten en zich niet veilig voelden. Hij sprak druggebruikers en alcoholisten aan op hun gedrag. De gemeente heeft deze taak later van de heer Van der Vegt overgenomen. Ook is de heer Van der Vegt betrokken geweest bij een steunpunt op de Wallen, waar mensen hun klachten kwijt konden over vuilnis en het straatmeubilair. Daar werkte hij samen met de politie Warmoesstraat en de Milieupolitie.

In de loop der jaren hebben de heer en mevrouw Van der Vegt goede contacten opgebouwd met het Amsterdamse Politiekorps en diverse gemeentelijke instanties. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het vergroten van het veiligheidsgevoel van de reizigers ontvangt de Stichting Milieuwacht jaarlijks een bijdrage van GVB Veren.

Vanwege hun bijzondere inzet voor een schoner en meer leefbaar Amsterdam hebben zij de Andreaspenning ontvangen.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.