AMSTERDAM - Vandaag, 29 november 2022, heeft Jos van Campen de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgermeester Shula Rijxman. Van Campen ontvangt deze onderscheiding vanwege zijn inzet voor de zorg aan ouderen met een migratieachtergrond.


De heer Van Campen was sinds 1997 werkzaam als klinisch geriater, gespecialiseerd in ouderengeneeskunde. Eerst werkte hij bij het Slotervaartziekenhuis, daarna bij het OLVG West. In 2004 zette Van Campen een geheugenpolikliniek voor ouderen met een migratieachtergrond op. Deze ouderen konden nauwelijks terecht bij reguliere geheugenpoli's, wanneer er (vermoedelijk) sprake was van dementie. Dit kwam meestal door de taalbarrière, een beperkt opleidingsniveau of culturele verschillen. Samen met collega's heeft Van Campen ervoor gezorgd dat het zorgaanbod in Amsterdam voor deze ouderen één van de beste van het land is geworden.

Van Campen schreef of droeg bij aan vele wetenschappelijke publicaties over cognitieve stoornissen bij ouderen met een migratie-achtergrond. Ook deelde hij regelmatig zijn kennis op buurtbijeenkomsten, wetenschappelijke congressen en in de media.

Voor zijn bijdrage aan de geestelijke gezondheidszorg, in het bijzonder ten behoeve van dementerende ouderen met een migratieachtergrond, ontvangt Van Campen de Andreaspenning.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.