AMSTERDAM - Op zondag 6 januari ontvangt Nicolaas Engelbertus Josephus (Ko) Kuiper de Andreaspenning vanwege zijn inzet voor de Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum. Hij ontvangt de onderscheiding uit handen van Ronald Mauer van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West bij zijn afscheid als voorzitter van de stichting. Zijn afscheid werd gevierd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers.

De heer Kuiper richtte in 1981 de Stichting Molen van Sloten op, om de molen terug te krijgen in Sloten. Hij slaagde erin om met deze stichting het geld bij elkaar te brengen voor de herbouw van de molen die naar de Amstel was verplaatst. Burgemeester Van Thijn legde in 1990 de eerste steen en uiteindelijk werd de molen in 1991 geopend door Koningin Juliana, samen met het restaurant, de beeldentuin en de kaasmakerij.

Daarna zorgde Ko Kuiper dat er verschillende uitbreidingen kwamen zoals Rembrandt op Zolder (de audiovisuele presentatie van Rembrandt, die een band had met Sloten), het Kuiperijmuseum en bierbrouwerij De Zeven Deugden.

Het was de eerste molen in Nederland die toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking, doordat er een lift is geplaatst. De molen kan ook zijn eigen energie opwekken. De molen is een belangrijk en zeer gewaardeerde plek in Nieuw-West en zorgt voor samenhang in de wijk, er werken inmiddels al 85 vrijwilligers.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.