AMSTERDAM - Vandaag, 23 juni 2021, heeft Johan Mullenders de Andreaspenning ontvangen uit handen van wethouder Marieke van Doorninck. Hij ontvangt de onderscheiding voor het oprichten van en zijn vele werkzaamheden voor Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster.


In 2007 richtte Johan Mullenders naast zijn betaalde werk als begraafplaatsmedewerker Stichting Arboretum De Nieuwe Ooster op. Met de stichting heeft Mullenders de afgelopen dertien jaar de groene gedenkplek bij begraafplaats De Nieuwe Ooster onderhouden en voorzien van talrijke soorten bomen. Inmiddels kent het 'bomenmuseum' ruim negenhonderd verschillende soorten en is daarmee de grootste boomverzameling van Amsterdam.

Als drijvende kracht van de stichting vervulde Mullenders vele rollen. Naast het voorzitterschap en het begeleiden van vrijwilligers verzorgde hij de jonge bomen en gaf hij regelmatig rondleidingen. Dankzij zijn toewijding en inzet wist Mullenders het park meer naamsbekendheid te geven, waardoor het nu officieel wordt erkend als arboretum en velen de weg naar het park weten te vinden.

Vanwege zijn grote inzet voor Amsterdam en in het bijzonder voor de bomen en bezoekers van begraafplaats De Nieuwe Ooster, ontvangt Johan Mullenders de Andreaspenning.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.