AMSTERDAM - Vandaag, donderdag 9 juli 2020, ontving Ahmet Balci de Andreaspenning van stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel en dagelijks bestuurslid Zuid Flora Breemer. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn langdurige en effectieve inzet voor Amsterdamse jongeren.

De heer Balci is al jaren werkzaam op diverse scholen, als hij in juni 1991 als vrijwilliger begint bij de stichting Combiwel Buurtwerk. Al snel viel zijn grote betrokkenheid bij jongeren met problemen op, en zijn oog voor de achterliggende problematiek en de sociale omgeving van de jongeren. Een van zijn grootste successen was de aanpak van jeugdoverlast in de Diamantbuurt. De heer Balci werkte mee aan een onderzoeksproject over de pedagogische, didactische en culturele aspecten van het begeleiden van allochtone jongeren in het speciaal onderwijs. Zijn inleiding werd gebruikt op een landelijk onderwijscongres.

De heer Balci heeft zijn werk voor jongeren met veel bevlogenheid uitgevoerd. Hij stond altijd klaar voor (kwetsbare) jongeren, bewoners en professionals in ‘zijn’ Diamantbuurt, ook buiten werktijd.

Na bijna dertig jaar jongerenwerk ging de heer Balci afgelopen maart met pensioen.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuursvoorlichting, via 020 552 2117.