AMSTERDAM - Vandaag, 31 maart 2023, heeft Bernard Prins de Andreaspenning ontvangen voor zijn werk als huisarts en de aanjagersrol die hij speelde bij de samenwerking tussen huisartsen en met zorginstellingen. Hij ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman tijdens zijn afscheid als huisarts en zorgbestuurder.

Prins werkte jaren als huisarts in Buitenveldert. Dankzij zijn inzet ontstond de Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot Zuid, die tegenwoordig bekend staat als Zorg voor Zuid. Hij bleef hier tot 2022 bestuurslid. Ook stond hij aan de wieg van een stichting die later aanleiding zou uitmonden in de Amsterdamse Huisartsen Alliantie. Ook het programma Beter Thuis in Zuid, waarvan hij initiatiefnemers was, kreeg opvolging in de hele stad: Beter Oud in Amsterdam. Prins was met name actief bij projecten en initiatieven die zich toespitsen op de ouderenzorg.

Prins liet zich in al zijn projecten en initiatieven leiden door zijn unieke visie op hoe de samenwerking en zorg voor (oudere) patiënten/burgers van Buitenveldert en later heel Amsterdam er in de toekomst uit moet zien, en wat daarvoor nodig is.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.