AMSTERDAM - Vandaag, 30 augustus 2021, heeft Ruth Kervezee de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar grote inzet voor het Amsterdamse onderwijs, onder meer als voorzitter van het college van bestuur van Esprit Scholen.


Ruth Kervezee heeft een achtergrond in de jeugdhulp en had gedurende haar loopbaan het motto: 'geen kind mag buiten de boot vallen'. Daarom deed zij altijd een paar stappen extra om elk Amsterdams kind en jongere de ondersteuning te geven die nodig was. Door haar doorzettingsvermogen en lef om buiten de gebaande paden te opereren zagen nieuwe onderwijsvormen en samenwerkingsverbanden het licht.

Zo speelde Kervezee een voortrekkersrol bij School2Care, een unieke combinatie van school, jeugdhulp en begeleiding in de vrije tijd onder één dak, en het Purmer College: School2Care voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Ook stond zij vijftien jaar geleden aan de wieg van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen. De afgelopen vijftien jaar heeft ze haar bestuurlijke capaciteiten gebruikt om de samenwerking binnen het Amsterdamse onderwijs tot een succes te maken en een structurele verbinding te leggen tussen jeugdhulp en onderwijs.

Kervezee was ook van grote waarde voor het Amsterdamse onderwijs in haar rol als voorzitter van het college van bestuur van Esprit Scholen. Met haar energie, gedrevenheid en integere bestuursstijl was zij een inspiratie en verbinder. Ter gelegenheid van haar vertrek bij Esprit Scholen ontvangt zij de Andreaspenning.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.