AMSTERDAM - Vandaag, 6 december 2022, heeft Hanneke van Wees de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Touria Meliani. Van Wees ontvangt de onderscheiding voor haar inzet voor het Jongerencultuurfonds Amsterdam, dat kinderen en jongeren toegang geeft tot naschoolse culturele vorming.


Hanneke van Wees was in 2006 samen met Elaine van Beurden, de initiatiefnemer van het Jongerencultuurfonds Amsterdam (JCFA). De eerste tien jaar zette Hanneke van Wees zich vrijwillig in, en vanaf 2015 was zij directeur van JCFA. De stichting zet zich in om kinderen van ouders met weinig geld met cultuur in aanraking te brengen. Dank zij het JCFA konden inmiddels meer dan twintigduizend kinderen tussen de 2 en 18 jaar bijvoorbeeld muziekles volgen, of dansen, tekenen, toneel spelen of zingen.

Hanneke van Wees vormt de schakel tussen cultuuraanbieders, scholen, de gemeente, donateurs en het bedrijfsleven. Dank zij haar kwam er subsidie van de gemeente, werd er een landelijk fonds opgericht en kwam de organisatie door de zware coronajaren heen.

Daarnaast nam Hanneke van Wees ook het initiatief voor de website Kunstvol.nl, waarmee het cultuuraanbod voor ouders toegankelijker wordt gemaakt.

Van Wees ontving de Andreaspenning bij een bijeenkomst ter gelegenheid van haar afscheid van het JCFA.