AMSTERDAM - Vandaag, 13 november 2019, ontvangt Joke Kop de Andreaspenning uit handen van locoburgemeester Rutger Groot Wassink. Ze ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding door haar jarenlange inzet voor Amsterdammers met een migratieachtergrond.

Joke Kop heeft zich gedurende 20 jaar actief ingezet voor de vrouwenemancipatie in Amsterdam. Vanaf 2003 was zij manager en coördinator van het emancipatiecentrum Vrouw en Vaart en de Stichting Sezo. Vanaf 2016 ze zich ook sterk voor mannen via het mannencentrum Daadkr8. In 2011 heeft zij een Denktank opgericht om het netwerk rondom Vrouw en Vaart en Daadkr8 verder uit te breiden.

In de jaren tachtig ondersteunde zij buurthuizen in Amsterdam met het geven van naailessen en coördineerde het Moeder Kind Centrum. Ze zette zich in voor verschillende projecten zoals: Be Interactive, Ik Ontmoet Mij, het Terugspeel Theater, de Denktank en de Lesbocode. Joke kop heeft daarnaast samenwerkingen opgestart met Wijkleerbedrijven zoals ROC van Amsterdam.

Door haar inzet en betrokkenheid zijn innovatieve projecten voor vrouwen in Amsterdam gegroeid en met elkaar verbonden. Vanwege haar grote maatschappelijke inzet en belangrijke bijdrage aan de emancipatie van vrouwen en mannen in Amsterdam ontvangt Joke Kop de Andreaspenning.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.