AMSTERDAM - Vandaag, 11 mei 2023, heeft Jacqueline van Loon de Andreaspenning ontvangen uit handen van locoburgemeester Reinier van Dantzig, tijdens haar afscheid als directeur-bestuurder van stichting !WOON. Ze ontvangt deze onderscheiding voor haar langdurige inzet voor bewonersbelangen bij het Amsterdams Steunpunt Wonen en haar rechtsopvolger !WOON.


Jacqueline van Loon zet zich 16 jaar met hart en ziel in voor de bewoners van Amsterdam. !WOON is ontstaan uit het Amsterdam Steunpunt Wonen, en heeft inmiddels ruim 100 medewerkers en zo'n 250 vrijwilligers, die bewoners informeren, adviseren en ondersteunen bij hun woonvragen en woonkwesties. !WOON heeft ook een signaleringsfunctie naar de gemeente, zodat beleid goed geëvalueerd en bijgestuurd kan worden.

Van Loon organiseerde bewonersbetrokkenheid en participatie in ontwikkelbuurten, speelde een essentiële rol bij de professionalisering van de bewonersinvloed, en nam het initiatief voor een groot aantal vernieuwende programma's op het gebied van wijkontwikkeling, bewonersbetrokkenheid en de positie van kwetsbare groepen, zoals jongeren in Nieuw West en ouderen met een migratieachtergrond

Vanwege haar grote en langdurige inzet voor de bewoners van de stad ontvangt Jacqueline van Loon de Andreaspenning.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.