AMSTERDAM - Zondagavond 30 april 2017 heeft de heer Cees Meijnen de Andreaspenning uitgereikt gekregen door locoburgemeester Abdeluheb Choho. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet voor gelovige LHBT'ers in Amsterdam. 

In een tijd waarin homoseksualiteit controversieel was organiseerde Cees Meijnen maandelijkse vieringen binnen de pinkstergemeente voor LHBT’ers. Later zijn dat de Evangelisch Roze Vieringen (ERV) geworden in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam.

De ERV bestaan dit jaar 25 jaar en zijn onder leiding van de heer Meijnen uitgegroeid van een evangelische bijeenkomst tot een plek waar mensen uit allerlei kerken en gemeentes elkaar tegenkomen. Mede door de heer Meijnen is Amsterdam op de kaart gezet als een stad waar gelovige LHBT’ers wel zichzelf kunnen zijn en kunnen geloven.

Zes jaar geleden heeft de heer Meijnen de dagelijkse leiding van de ERV aan de volgende generatie overgedragen. Hoewel hij nog steeds als bestuurslid het dagelijkse bestuur ondersteunt, verricht hij op dit moment veel vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld bij het Leger des Heils, waar hij kwetsbare Amsterdammers ondersteunt.

Andreaspenning De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.