AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 7 juni, heeft Jack Perquin de Andreaspenning ontvangen uit handen van wethouder Sofyan Mbarki (Sport). Perquin ontving de onderscheiding tijdens een feestelijke bijeenkomst in de ambtswoning op de Herengracht.

Jack Perquin was sinds 1985 bestuurder bij Stichting Vakantiedagkamp Agnes Amsterdam, dat sinds 1926 jaarlijks een vakantiedagkamp organiseerde voor Amsterdamse kinderen. De stichting ontving subsidie van Gemeente Amsterdam voor het organiseren van een educatief, sportief en op ontplooiing gerichte vakantiebesteding in de vorm van een vakantiedagkamp in Eemnes. Hier namen jaarlijks zo’n 1200 kinderen aan deel.

Kinderen die niet op vakantie gingen, bijvoorbeeld omdat hun ouders dat niet konden betalen, hadden dankzij de stichting de mogelijkheid om alsnog een fijne en actieve vakantie te hebben.

Kinderen konden meedoen aan o.a. speurtochten, boswandelingen en andere sport- en spelactiviteiten. De kinderen werden in Amsterdam met bussen opgehaald en naar de vakantiedagkamp in Eemnes gebracht. In de namiddag werden ze weer afgezet in Amsterdam.

Het dagkamp heeft tijdens de corona-periode twee jaar stilgelegen. Door de lange afwezigheid was het aanbod van vrijwilligers na twee jaar erg schaars. Het bestuur en de organisatoren hebben toen moeten besluiten om te stoppen met Vakantiedagkamp Agnes.

Jack Perquin was lid van het bestuur bij de stichting en net als zijn collega’s en vele vrijwilligers zeer druk met de voorbereiding, administratie en organisatie van het kamp: niet alleen tijdens de zes weken van het kamp zelf, maar ook de circa zes maanden van voorbereidingen.

Vanwege zijn grote inzet voor Amsterdamse kinderen die het niet breed hebben heeft Jack Perquin de Andreaspenning ontvangen.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.