AMSTERDAM - Vandaag, 28 oktober 2021, heeft Joke Bos de Andreaspenning ontvangen uit handen van Flora Breemer, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. Bos ontvangt de onderscheiding voor haar inzet op het gebied van de psychosociale zorg en hulpverlening aan mensen met dementie, als coördinator en leidinggevende van Ontmoetingscentrum De Pijp.


Met veel toewijding zet Joke Bos zich al meer dan veertig jaar in voor het welzijn van mensen met dementie en hun naasten. In 1994 startte zij als programmacoördinator van het Amsterdamse Ontmoetingscentrum De Pijp. Het centrum was onderdeel van een nieuw ondersteuningsprogramma voor thuiswonende dementerende Amsterdammers en hun mantelzorgers. Met een groot netwerk, enthousiasme en overtuigingskracht wist zij van het centrum een groot succes te maken. De kenmerken van haar aanpak waren persoonlijke aandacht, veel beweging en ondersteuning op maat. Ook zorgde ze voor goede begeleiding van mantelzorgers, zodat zij beter met de situatie konden omgaan en meer rust kregen.

Bos verspreidde het gedachtegoed van het ontmoetingscentrum ook (inter)nationaal. Ze ontving meer dan vijfhonderd Nederlandse professionals, beleidsmakers en politici in het centrum. Ook is zij een veel gevraagde gastdocent bij cursussen over psychogeriatrie. Daarnaast schreef Bos mee aan tientallen publicaties over psychosociale zorg voor mensen met dementie en was zij adviseur bij meerdere films.

In 2019 is mevrouw Bos onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege haar inzet de afgelopen veertig jaar, die de zorg voor Amsterdammers met dementie en hun mantelzorgers naar een hoger niveau heeft getild, ontvangt Joke Bos de Andreaspenning.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.