AMSTERDAM - Vandaag, donderdag 6 juni, ontvangt Harrie van Haaster de Andreaspenning uit handen van Ronald Mauer, lid van het dagelijks bestuur stadsdeel Nieuw-West. De heer van Haaster ontvangt de onderscheiding wegens zijn jarenlange inzet en toonaangevende betekenis voor de geestelijke gezondheidszorg.

De heer Van Haaster zet zich vanaf 1980 in om de geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam te verbeteren. In 1995 richtte hij het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid op, dat onderzoek doet, opleidingen organiseert en praktijken opzet waar gebruikers zelf de regie hebben. Mensen met een psychiatrische achtergrond konden zo weer volwaardig meedoen aan de maatschappij.

Daarnaast zette de heer Van Haaster in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam twee opleidingen voor ervaringsdeskundigheid op. Met een lijst van ruim 60 publicaties droeg Van Haaster bij aan een positieve beeldvorming over mensen met een psychiatrische aandoening.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.