AMSTERDAM - Vandaag, op vrijdag 24 januari 2020, ontvangt Hans Jager de Andreaspenning uit handen van locoburgemeester Groot Wassink. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange professionele en vrijwillige inzet als advocaat in de sociale rechtshulp voor vreemdelingen en zijn inzet voor HIV bij vreemdelingen zonder verblijfsrecht.


Hans Jager is een geboren en getogen Amsterdammer, die in 1980 als advocaat aan de slag ging en zich later specialiseerde in het vreemdelingenrecht, gezinsmigratie en verblijf op humanitaire gronden. Zijn grote kennis op dit gebied combineert hij met toegankelijk taalgebruik, waardoor hij juridische processen voor alle partijen begrijpelijk maakt. Door zijn vakmanschap en kennis is hij in zijn latere jaren een gewaardeerd deelnemer geweest in overleggen tussen de rechtelijke macht, de IND en vertegenwoordigers voor de Amsterdamse vreemdelingenadvocatuur.

Naast zijn betaalde werk heeft hij jarenlang op vrijwillige basis rechtsbijstand verleend aan cliënten van de stichting De Open Deur en het Wereldhuis en gaf hij voorlichting aan verschillende organisaties die werken met ongedocumenteerden en vluchtelingen.

De heer Jager is daarnaast een autoriteit op het gebied van HIV bij vreemdelingen zonder verblijfsrecht. Hij heeft samen met het Amsterdam UMC, het OLVG, het aidsfonds en de HIV vereniging Nederland veel speurwerk verricht naar de beschikbaarheid van hiv-medicatie en de bijbehorende medische zorg in de landen van herkomst. Deze organisaties heeft Hans Jager regelmatig op onbezoldigde basis van juridisch advies voorzien.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.