AMSTERDAM - Hannie Ploegmakers ontving vandaag uit handen van locoburgemeester Meliani de Andreaspenning voor 25 jaar vrijwilligerswerk voor de afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam. Zij ontving de onderscheiding bij haar afscheid in De Bazel.

Ploegmakers was vanaf 1994 als vrijwilliger werkzaam bij de afdeling Archeologie van de gemeente. Zij zette zich met veel enthousiasme en kundigheid in voor het in stand houden van de vondstencollectie. Ook leverde zij een bijdrage aan de uitwerking van de vondsten van tal van opgravingen.

Een van de projecten waarmee zij actief deel aan nam was de “Noord/Zuidlijn”. Onder haar begeleiding zijn vele andere AWN-vrijwilligers aan de slag gegaan gedurende het vijftienjarige project. Ploegmakers hielp bij de collectiebeheerder met het verwerken en deponeren van archeologische objecten. Voor haar komst in 1994 was Ploegmakers enkele jaren actief lid van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN).

Vanwege de grote bijdrage die Hannie Ploegmakers leverde aan de archeologie in de stad Amsterdam krijgt zij de Andreaspenning toegekend.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.