AMSTERDAM - Ontwikkelaar Amvest is gestart met het bouwrijp maken van de tweede fase van Campus.

Deze werkzaamheden duren tot 1 april 2018. Daarna start de bouw van 415 woningen verdeeld over drie blokken met ondergrondse parkeerkelders. In totaal zal Campus uiteindelijk 1.500 tot 1.800 woningen bevatten.

Wat gebeurt er de komende tijd?

  • Amvest richt het werkterrein in, maakt de bouwkuipen gereed en graaft deze verder uit.
  • Op de (toekomstige) Sausolitolaan en het stuk Spadinalaan dat tegen fase 1 aanligt, komt een bouwweg.
  • De aan- en afvoerroute voor het bouwverkeer loopt via de Grasweg.
  • De toegang naar het werkterrein komt op de hoek Bundlaan / Grasweg. Daar zet Amvest een verkeersregelaar in.
  • Amvest plaatst keerwanden tegen de taluds en aan de zijde van de Ceramiquelaan komt een damwand om de toegang naar de parkeergarage onder de A’DAM Toren veilig te stellen.

Campus zal zich uiteindelijk uitstrekken van de IJ-oevers tot aan het Buiksloterkanaal bij de van der Pekbuurt. Campus fase 1 ligt tegen de IJ-oever aan. Het laatste gebouw van deze fase, de Statendam, is in 2016 opgeleverd. De alzijdig georiënteerde gebouwen hebben gezamenlijke binnentuinen en verkeersluwe straten.

Hebt u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, neem dan contact op met Amvest https://www.amvest.nl/project/campus-overhoeks/