AMSTERDAM - Vandaag, woensdag 21 juni, heeft Helga Spel de Amsterdamspeld ontvangen uit handen van stadsdeelbestuurder Flora Breemer (Zuid). Spel ontving de onderscheiding vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerk voor ouderen in Huiskamer Willibrordus in de Pijp.


In Huiskamer Willibrordus komen ouderen uit de Pijp samen voor gezelschap en activiteiten. Helga Spel houdt daarbij een oogje in het zeil en vraagt hoe het met hen gaat. Zij begeleidt samen met de arts en de mantelzorger de verhuizing naar het verpleeghuis. Daarnaast kookt zij voor oudere buurtbewoners.

Ook organiseert Spel uitstapjes voor de bezoekers van het buurthuis, bijvoorbeeld met de ‘Groengrijsbussen’ naar een boerderij. Maar ze organiseert ook lezingen , bijvoorbeeld over het Amsterdam van vroeger. Het maandelijkse diner voor kwetsbare ouderen én hun mantelzorgers is voor velen een hoogtepunt. Deze maaltijden koppelt Spel dan aan een activiteit of thema, bijvoorbeeld over; diabetes, huurtoeslag of euthanasie. Kinderen uit de buurt zorgen dan voor een muzikale noot.

Wegens haar jarenlange vrijwillige inzet voor het welzijn kwetsbare ouderen in de Pijp ontvangt Helga Spel de Amsterdamspeld.

Amsterdamspeld

De Amsterdamspeld wordt uitgereikt aan Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze en onbetaald hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.