AMSTERDAM - Vandaag, 1 juni 2023, heeft Tunny Jongejan-Maat de Amsterdamspeld ontvangen uit handen van Carolien de Heer, stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Oost. Jongejan-Maat ontving de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor de bewoners van de Indische Buurt.


Jongejan-Maat gaf, naast haar werk als lerares, sinds de jaren ‘70 vrijwillig taalles aan onder andere Marokkaanse vrouwen. Daarna werd zij voorzitter van de Vereniging Ouderen Advies Raad Oost (OAR Oost): een rol die ze inmiddels 15 jaar vervuld.

De OAR zet zich in voor het welzijn van ouderen. Ze volgt het ouderenbeleid van stadsdeel Oost nauwlettend en geeft gevraagd en ongevraagd advies over voor ouderen belangrijke zaken. Dit alles maakte haar een van de bekende gezichten van de Indische Buurt.

Deze maand neemt Jongejan-Maat afscheid als voorzitter van de OAR. Vanwege haar langdurige inzet voor de bewoners van stadsdeel Oost ontvangt zij de Amsterdamspeld.

Amsterdamspeld

De Amsterdamspeld wordt uitgereikt aan Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze en onbetaald hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En aan personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.