AMSTERDAM - Marjan Stomph ontving zaterdagavond 13 oktober de Amsterdamspeld uit handen van Flora Breemer, lid van het dagelijks bestuur Zuid. Ze ontving de onderscheiding vanwege haar inzet voor bewoners in de Rivierenbuurt.

Stadsdorp Rivierenbuurt is mede door mevrouw Stomph opgericht om het oude begrip nabuurschap een hedendaagse inhoud te geven. Binnen het Stadsdorp worden allerlei activiteiten ondernomen, wordt informatie gedeeld, worden bijeenkomsten georganiseerd en belangen van de leden behartigd. Zij trekken op met mensen in de buurt, zowel senioren als personen uit andere leeftijdsgroepen. Het doel is dat bewoners op latere leeftijd actief, gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen.

In 2012 vond de eerste kennismaking tussen bewoners van de Rivierenbuurt met mevrouw Stomph plaats. Bij die oprichtingsbijeenkomst waren toen ruim 50 belangstellenden aanwezig. Zo was zij vanaf de oprichting medebestuurslid (kerngroep lid) en lid van de initiatiefgroep. Binnen deze rollen denkt en praat zij overal mee. Zowel intern over de activiteiten van dit Stadsdorp als extern met gemeentelijke-, welzijns- en zorginstanties.

Mevrouw Stomph houdt nauwgezet de vinger aan de pols bij ontwikkelingen rond zorg en wonen en helpt de gemeente en het stadsdeel Zuid bij het uitvoeren van het nieuwe zorgbeleid van de overheid. Mevrouw Stomph ziet en spreekt veel mensen en hierdoor brengt zij eventuele keerzijdes van het zorgbeleid voor Stadsdorpers aan het licht.

Verder doet mevrouw Stomph veel in de opvang en verwijzing van kwetsbare Stadsdorpers. Op de maandelijkse inloop komen Stadsdorpers speciaal langs om haar te spreken. Zij weet haar kennis en ervaring vanuit haar functie in de werkgroep Zorg en Wonen effectief in te zetten om zaken met welzijns-, zorg- en overheidsinstanties voor elkaar te krijgen. Stadsdorpers die ziek zijn of in moeilijke situaties verkeren, kunnen op een kaartje, mailtje of een bezoekje van haar rekenen.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze en onbetaald hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.