AMSTERDAM - Vandaag, 15 februari 2022, hebben Jan en Anja Snabel uit handen van Erna Berends, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord, de Amsterdamspeld ontvangen. Zij krijgen de onderscheiding voor hun 26 jaar lange inzet voor de buurt in Amsterdam Noord.

Jan en Anja Snabel hebben zich jarenlang ingezet voor hun buurt in Amsterdam Noord, via de wijkraad, de buurtwerkkamer en buurtbeheer van de Vogelbuurt en IJpleinbuurt. Ze organiseerden opruimacties, gaven gevraagd en ongevraagd advies aan het stadsdeel en deden aanvragen voor aanpassingen in de wijk, zoals het plaatsen van plantenbakken. Het echtpaar heeft altijd oog gehad voor de leefbaarheid van hun buurt en het welzijn van haar inwoners.

Jan en Anja Snabel zijn inmiddels 26 jaar lang betrokken bij de organisatie van een wijkkrant, waarin zij het geluid van de wijk een plek geven. Ze zorgen met andere vrijwilligers voor de verspreiding van de 4000 exemplaren in de Vogelbuurt en IJpleinbuurt.

Vanwege hun inzet voor Amsterdam Noord en met name hun grote betrokkenheid bij de wijkkrant, ontvangen Jan en Anja Snabel de Amsterdamspeld.

Amsterdamspeld

De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.