AMSTERDAM - Vandaag, 29 september 2022, heeft Ramon Schleijpen de Amsterdamspeld ontvangen uit handen van wethouder Rutger Groot Wassink. Zij krijgt de onderscheiding vooral vanwege haar inzet voor BOOST, een plek in Amsterdam Oost waar nieuwe Amsterdammers Nederlands kunnen leren en elkaar en de buurt kunnen ontmoeten.


Schleijpen is vanaf 2012 betrokken bij initiatieven om de betrokkenheid te vergroten van bewoners en wijkondernemers bij de ontwikkeling van hun buurt. Zo zette zij zich in voor Lokale Lente, een community van wijkondernemers in Amsterdam.

Ramon Schleijpen was daarnaast betrokken bij diverse initiatieven die vluchtelingen opvangen en helpen om hun perspectieven te vergroten, zoals Gastvrij Oost en het HOOST Mauritskade. Zij was één van de oprichters van BOOST. De stichting biedt een laagdrempelige ontmoetingsplek, een groot programma gericht op taalverwerving door middel van taallessen en taalcafés, en een programma gericht op kennismaking met de Nederlandse samenleving. De activiteiten worden georganiseerd door een groep van ruim honderd vrijwilligers.

Sinds de opening in 2016 is Schleijpen coördinator van BOOST. De grote inzet van Ramon Schleijpen legde de basis voor het succes en de impact van BOOST in de afgelopen zes jaar.

Amsterdamspeld

De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.