AMSTERDAM - Vandaag, 14 maart 2022, heeft Theo Bakker de Amsterdamspeld ontvangen uit handen van Sebastiaan Capel, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. Hij krijgt de onderscheiding voor het jarenlang beheren van zijn eigen website met historische gegevens over de stad Amsterdam, die onmisbaar is voor Amsterdamse stadsgidsen.


Bakker beheert sinds de jaren '90 een website met historische informatie over Amsterdam. Hij verzamelt informatie en beschrijft onder andere de topografische geschiedenis van Amsterdam, de betekenis van de middeleeuwse kloosters, de Amsterdamse bedrijvigheid door de eeuwen heen, de vroegste Joodse gemeenschappen in de stad met hun synagogen, de waterwerken, sluizen en grachtendempingen. Het is een unieke database waarin veel informatie is te vinden voor mensen die geïnteresseerd zijn in de (topografische) geschiedenis van Amsterdam.

Naast de vele historische verhalen publiceert Bakker 52 keer per jaar een Digitaal Weekblad over historisch Amsterdam via zijn website. De website van Bakker is voor Amsterdamse stadsgidsen een essentiële bron van informatie.

Vanwege zijn jarenlange inzet in het verzamelen en publiceren van historische informatie over Amsterdam, ontvangt Theo Bakker de Amsterdamspeld.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.