AMSTERDAM - Vandaag heeft mevrouw Augustina (Guusje) Welsing uit handen van locoburgemeester Touria Meliani de Amsterdamspeld ontvangen wegens haar vrijwillige inzet voor de Amsterdamse wijk Nieuw-West.

Welsing heeft zich na haar pensionering jarenlang ingezet voor haar omgeving en de verbinding van de buurtbewoners in Amsterdam Nieuw-West, specifiek op en rond Plein ’40-’45.

Zo was langer dan tien jaar penningmeester van woongroep De Parelhoenders, en lid van het bestuur van stichting Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West (ESAN). Ook organiseerde ze voor bewoners uit Nieuw-West feestelijke activiteiten en cursussen, en schreef ze voor de buurtkrant. In 2018 nam ze het initiatief voor het ‘Sprekerskistje’ op Plein ‘40-‘45, bedoeld om mensen met verschillende culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen.

Wegens haar jarenlange inzet voor de Amsterdammers krijgt Guusje Welsing de Amsterdamspeld toegekend.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.