AMSTERDAM - Fia Boesaart ontvangt vrijdag 13 juli de Amsterdamspeld uit handen van stadsdeelvoorzitter Noord Erna Berends. Mevrouw Boesaart ontvangt de onderscheiding vanwege haar inzet voor de ontwikkeling binnen kinderopvang Tinteltuin en voor het stimuleren van deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt.

Mevrouw Boesaart is haar loopbaan begonnen in 1969 en heeft in haar lange carrière een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van duizenden Amsterdamse kinderen bij de Tinteltuin. Als pedagogisch medewerker is zij begonnen in een tijd waarin de kinderopvang Tinteltuin letterlijk en figuurlijk in de kinderschoenen stond. In 49 jaar tijd heeft ze de kinderopvang zien uitgroeien en heeft zij een bijdrage geleverd aan een branche waar kinderen niet alleen worden ‘opgevangen’ als hun ouders/verzorgers dat niet kunnen maar een plek waar kinderen zich tot het maximale kunnen ontwikkelen.

Mevrouw Boesaart is zelf altijd een werkende moeder geweest en heeft er 49 jaar lang aan bijgedragen een klimaat te creëren waarbij het normaal is dat (beide) ouders werkzaam zijn. Zij heeft er mede voor gezorgd dat ook moeders aan een arbeidsproces konden deelnemen en dat hierbij een positief beeld ontstond, omdat zij niet alleen de oppasser was maar met kennis en passie voor het vak de kinderen ook stimuleerde in hun ontwikkeling.

Vanwege haar bijdrage aan de ontwikkeling van kinderopvang de Tinteltuin en hiermee van duizenden kinderen ontvangt mevrouw Boesaart de Amsterdamspeld.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze en onbetaald hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.