AMSTERDAM - Huisartsen Peter Paul Strikwerda en Rick Otjens hebben donderdag 28 juni de Amsterdamspeld ontvangen uit handen van loco-burgemeester Simone Kukenheim. Zij ontvangen de onderscheiding vanwege hun inzet voor de gezondheid van de bewoners van de wijk Slotermeer en hun grote betrokkenheid bij patiënten met een migratieachtergrond.

Beide huisartsen zetten zich al ruim 35 jaar in voor de patiënten in Slotermeer, zowel op lichamelijk als psychisch vlak. De betekenis van langdurig contact met de huisartsen was voor veel patiënten van grote waarde. Daarnaast bezochten ze Marokko, Suriname en Turkije om zich beter in te kunnen leven in hun patiënten.

Naast hun dagelijks medische zorg hebben de artsen zich ook bekommerd om de persoonlijke situatie van de patiënten. Een groot aantal patiënten heeft naast gezondheidsproblemen ook last van bijvoorbeeld schulden, psychische problemen en taalachterstanden. Ze verstuurden brieven naar advocaten, IND en het gerechtshof om bijvoorbeeld gezinnen te herenigen waarbij een zieke ouder niet in staat was het gezin te verzorgen nadat de partner was uitgezet naar land van herkomst.

Ook hebben de artsen de zorg op zich genomen voor veel patiënten zonder verblijfsdocumenten, zonder hiervoor een vergoeding te vragen of verwachten. Vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid ontvangen de heer Van Strikwerda en de heer Otjens de Amsterdamspeld.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze en onbetaald hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.