AMSTERDAM - Vandaag, op vrijdag 1 maart ontvangt Piet van der Gaag de Amsterdamspeld uit handen van wethouder Marjolein Moorman. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor de kinderopvang in Amsterdam-Noord.

Piet van der Gaag heeft 38 jaar met enthousiasme en grote inzet en loyaliteit in de Amsterdamse kinderopvang gewerkt. Bijzonder is dat hij al die tijd op één plek heeft gewerkt, namelijk bij Johanna Margaretha, een vestiging van Tinteltuin in Amsterdam-Noord. De zorg voor en ontwikkeling van de kinderen heeft bij de heer Van der Gaag altijd centraal gestaan.

Voor veel mensen in Amsterdam Noord is Piet van der Gaag een begrip. Als je in de bloemenbuurt woont dan gaat je kind niet naar Johanna Margaretha, maar “naar Piet”. Kinderen zijn dol op hem en ouders vertrouwen hun kind graag aan hem toe. Veel ouders die nu hun kinderen naar de heer Van der Gaag brengen, zaten vroeger zelf ook bij hem in de groep.

Amsterdamspeld
De Amsterdamspeld is bedoeld voor Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En voor personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving