AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 7 augustus, heeft mevrouw Marjo Dankers uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim de Amsterdamspeld ontvangen wegens haar jarenlange vrijwillige inzet om de leefbaarheid te verbeteren op Marcanti-eiland


Mevrouw Dankers zet zich sinds de jaren negentig in voor het verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners in Oud-West en Westerpark; met name op Marcanti-eiland.

Zo was mevrouw Dankers ruim 15 jaar actief lid en uiteindelijk voorzitter van het buurtcomité. Als voorzitter zorgde zij dat er een goede samenwerking ontstond tussen de verschillende organisaties die in de buurt actief waren en in moeilijke tijden hielp zij de buurtbewoners om hun angst en woede om te zetten in positieve acties. Mevrouw Dankers heeft naast haar werk voor de buurt ook altijd oog gehad voor individuen. Regelmatig krijgen zieke buurtbewoners een kaartje en/of een boek en was ze ook een periode mantelzorgster voor een buurtbewoners.

Van 2012 tot heden is Mevrouw Dankers betrokken bij de Inspiratiegroep in Oud-West en de Regiegroep in Westerpark. Zij is de bruggenbouwer die onderlinge meningsverschillen weet te doorbreken. Ze zet zich in voor meer kunst en cultuur in de buurt, de organisatie van Burendag en het vieren van de diversiteit in de wijk.

Mevrouw Dankers is onvermoeibaar als het gaat om Amsterdammers het gevoel te geven dat ze gezien, erkend en gewaardeerd worden. Wegens haar jarenlange belangeloze inzet voor bewoners van Amsterdam, in het bijzonder Marcanti eiland ontvangt Marjo Dankers de Amsterdamspeld.