AMSTERDAM - Vandaag presenteert Amsterdam de Woonagenda 2025. Een agenda die is opgebouwd uit een analyse over de woningmarkt in 2025 en de woningbehoefte van Amsterdammers. Het afgelopen jaar is de gemeente intensief in gesprek gegaan met haar inwoners. Op de markt, in de stad en in Pakhuis de Zwijger. 

De centrale vraag was: ‘Hoe vindt u dat het gesteld is het met het wonen in Amsterdam?’ Daarnaast zijn er bijna 7.000 schriftelijke enquêtes afgenomen over deze vraag. Belangrijk aandachtspunt blijft tot 2025 de betaalbaarheid van woningen. Het stadsbestuur heeft al eerder haar beleid om corporatiewoningen te behouden en betaalbaar te houden aangescherpt. Om ook de marktwoningen beter betaalbaar te houden worden er tot 2025 jaarlijks 1.500 middeldure huurwoningen bijgebouwd. Deze woningen moeten verplicht de komende 25 jaar tegen deze middeldure huur verhuurd worden. Andere prioriteiten uit de Woonagenda zijn om betaalbare woningen beter toe te wijzen, huisjesmelkers te bestrijden en kwalitatief goede en duurzame woningen te stimuleren.

Voldoende, betaalbaar, en van goede kwaliteit  In de Woonagenda 2025 is verder gekeken naar de behoefte op de Amsterdamse woningmarkt en hoe het Amsterdamse college kan blijven investeren in een stad waar voldoende woningen zijn voor alle Amsterdammers. Deze woningen moeten duurzaam zijn en van goede kwaliteit. In de Woonagenda staan twintig concrete acties om te zorgen voor voldoende, betaalbare en goede woningen in 2025. Zo stelt het college voor om tot 2025 jaarlijks 1.500 middeldure huurwoningen bij te bouwen en deze ook te verhuren aan huishoudens met een middeninkomen. Voor grote woningen in het gereguleerde segment wil het college een bezettingsnorm of algemene voorrang voor gezinnen invoeren. Ook worden de mogelijkheden voor een vermogenstoets voor gereguleerde huurwoningen onderzocht. Het idee is om mensen zoveel mogelijk een passende huurwoning aan te bieden en dat deze woningen dus alleen bewoond worden door huishoudens die hierop zijn aangewezen volgens hun inkomen.

De voorstellen uit de Woonagenda 2025 worden nu in de inspraakronde voorgelegd aan de Amsterdammers en de stadsdelen. Na verwerking van de reacties  wil het college de Woonagenda 2025 in juli bespreken met de gemeenteraad.