AMSTERDAM - Van 11 tot 15 april 2022 organiseert het Amsterdamse mbo-onderwijs in samenwerking met de gemeente Amsterdam de Mental Health Alert Week. De Mental Health Alert Week is een actie om studenten een hart onder de riem te steken, de drempel om hulp te vragen bij mentale problemen te verlagen en de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning zichtbaar te maken.

Wethouder Simone Kukenheim (Mbo en Zorg): "Mentale gezondheid is een belangrijk onderwerp, waar we voldoende aandacht voor moeten hebben. We willen dat studenten zich niet alleen gesteund voelen maar ook om hulp durven te vragen als ze in de knel zitten. Door hen de juiste hulp te bieden, voorkomen we voortijdige schooluitval. Dit is namelijk vaak een gevolg van mentale problemen. Ik ben dan ook blij om te zien dat de Amsterdamse mbo-instellingen nu de handen ineen slaan op het gebied van mentale gezondheid."

De coronapandemie heeft het belang van mentale gezondheid benadrukt. Mbo-instellingen besteden in samenwerking met de gemeente structureel aandacht aan de mentale gezondheid van studenten. Professionals binnen en buiten het onderwijsteam bieden een luisterend oor, er worden sociale activiteiten georganiseerd en studenten krijgen extra hulp en studie-opties om vertraging te voorkomen of in te halen. Daarnaast worden docenten vaker geschoold, zodat zij signalen van angst en depressie beter herkennen en studenten beter kunnen helpen.

Activiteiten

Tijdens de Mental Health Alert Week worden er, bovenop het bestaande aanbod, extra activiteiten georganiseerd, zoals het maken van moodboards, het zelf produceren van radio-uitzendingen waarin studenten vertellen over wat hen bezighoudt, verschillende sportactiviteiten en mindfulness workshops. Ook zijn er speciale inloopspreekuren met tips om de motivatie te verhogen en stress te verlagen. In samenwerking met de gemeente en het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs is er ook extra scholingsaanbod voor de onderwijsprofessional. Wethouder Kukenheim bezoekt woensdag 13 april 2022, in het kader van deze week, het Mediacollege waar studenten een radio-uitzending over dit thema maken,

Succesvol mbo-project

Als initiatiefnemer won het Mediacollege Amsterdam met de Mental Health Week vorig jaar de publieksprijs voor meest duurzame mbo-project van Nederland. De goede ervaringen van afgelopen jaar zijn gedeeld met de andere mbo-instellingen in de stad. Dit jaar sluiten het Hout- en Meubileringscollege, het ROC van Amsterdam, ROC TOP, het VO Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen en de gemeente Amsterdam aan bij dit initiatief.

Regionale samenwerking

De Mental Health Alert Week is geïnitieerd vanuit de scholen die regionaal samenwerken om onder andere voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. De week sluit aan bij de Amsterdamse MBO-Agenda (2019-2023). Met de MBO-Agenda zetten de gemeente en mbo-instellingen samen in op sterk middelbaar beroepsonderwijs in de stad, nu en in de toekomst. Het gaat om onderwijs dat kwalitatief goed is, jongeren een succesvolle schoolloopbaan biedt en hen goed voorbereidt op arbeidsmarkt en samenleving