AMSTERDAM - Een groep van zeventien Amsterdammers in de leeftijd van 18 tot 21 jaar bezoekt deze week het voormalige concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz in Polen. De groep maakt deze reis op uitnodiging van burgemeester Femke Halsema. De burgemeester en de groep Amsterdammers brengen in totaal drie dagen door in Polen.

Burgemeester Halsema heeft het bezoek aan Auschwitz in januari 2023 aangekondigd tijdens de Nationale holocaustherdenking. Uit verschillende onderzoeken en signalen blijkt dat de kennis van de Holocaust in Nederland afneemt, vooral onder jongeren. Het doel van de reis is om het bewustzijn te verhogen rondom antisemitisme, racisme en andere vormen van haat en uitsluiting. Het moment van het bezoek staat los van het escalerende conflict in Israël en Gaza. Wel onderstrepen de oplopende spanningen in Amsterdam als gevolg van het geweld de urgentie om antisemitisme en discriminatie te bespreken en te bestrijden.

De burgemeester heeft de verschillende stadsdelen gevraagd om te helpen bij het samenstellen van de groep. Dat heeft geleid tot een gemengde groep van jongvolwassenen die een zo goed mogelijke afspiegeling van de stad vormen. De deelnemers komen uit alle stadsdelen, hebben diverse culturele achtergronden en volgen verschillende opleidingen.

Burgemeester Halsema: “Amsterdam is een stad waar veel mensen wonen die hier niet zijn geboren. Nog meer mensen hebben ouders of grootouders die vanuit een andere plek naar onze stad zijn gekomen. Dat is niet alleen nu zo, maar is al honderden jaren het geval. Helaas krijgen veel Amsterdammers nog te vaak te maken met discriminatie, racisme en uitsluiting. Ook dat is niet nieuw. Het meest gruwelijke voorbeeld van uitsluiting uit onze geschiedenis is de Holocaust, de moord op 6 miljoen Joodse mensen uit heel Europa. Uit die geschiedenis proberen we te leren dat we elke vorm van uitsluiting moeten bestrijden. Alleen dan kunnen we ook in de toekomst met veel verschillende mensen, verschillende geloven en verschillende culturen samen leven. Dat is waarom we willen weten wat er in Auschwitz is gebeurd.”

De deelnemers hebben in aanloop naar de reis een voorprogramma in Amsterdam gevolgd. Tijdens verschillende bijeenkomsten spraken ze over het vooroorlogse Joodse leven in de stad, de oorlog en vervolging van de Joden en over de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het voorprogramma werd begeleid door onder andere Emile Schrijver (Joods Cultureel Kwartier) en Jacques Grishaver (Nederlands Auschwitz comité). Andere begeleiders die ook meereizen naar Polen zijn Jaïr Stranders (Theater na de Dam), Chantal Suissa-Runne (trainer, coach) en Mostafa Hilali (werkzaam bij defensie). Suissa-Runne en Hilali zijn ook betrokken bij de Joods-islamitische stichting Yalla!. Na de reis komen alle deelnemers in ieder geval nog één keer samen in de ambtswoning van de burgemeester om te praten over alle ervaringen en indrukken.