AMSTERDAM - Huishoudens met een laag inkomen kunnen de komende maanden hun koelkast of wasmachine inruilen voor een energiezuiniger exemplaar met flinke korting. Dit helpt hen de energierekening zo laag mogelijk te houden. Het college heeft hiervoor een regeling ontworpen die begin september start en loopt tot eind februari 2023. De witgoedregeling geeft huishoudens 275 euro korting per apparaat als zij een koelkast en wasmachine inruilen.

Wethouder Armoede Marjolein Moorman: "Steeds meer Amsterdammers leven in energiearmoede. De vooruitzichten voor komende winter zijn zorgwekkend. We moeten alle zeilen bijzetten om de energierekening van de Amsterdammer zo laag mogelijk te houden. Daarom gaan we de meest kwetsbare huishoudens ondersteunen. De komende maanden kunnen huishoudens met een laag inkomen een wasmachine of koelkast met een flinke korting vervangen voor een apparaat met een lager energieverbruik."

Wanneer een huishouden meer dan 10% van het huishoudensinkomen kwijt is aan energielasten is er sprake van energiearmoede. In april 2022 leefden zo'n 43.000 Amsterdamse huishoudens in energiearmoede, 92% van deze groep leeft van een laag inkomen. Als de hoge energieprijzen blijvend aanhouden zou op termijn zelfs 42% van de Amsterdamse huishoudens te maken krijgen met energiearmoede. Energiearmoede komt het vaakst voor in stadsdeel Zuidoost.

Het college stelt 690.000 euro beschikbaar om minimahuishoudens korting te geven op energiezuinig witgoed. Hiermee kunnen ongeveer 2.700 huishoudens worden bereikt. Een energiezuinige koelkast of wasmachine kan, afhankelijk van de leeftijd van het exemplaar dat wordt vervangen, een huishouden jaarlijks zo'n 110 euro besparen op de energierekening. De regeling geldt voor wasmachines met label A en alle koelkasten met energielabel A, B en C. Per huishouden mogen er 1 wasmachine en 1 koelkast aangeschaft worden. Een korting van 275 euro levert in de meeste gevallen een korting op van meer dan 50% bij de aanschaf van een nieuwe wasmachine of koelkast. De nieuwe apparaten worden gratis thuisbezorgd en de oude apparaten worden gratis afgehaald. De regeling kan worden gebruikt door Amsterdammers vanaf 18 jaar met een laag inkomen vanaf 1 september 2022 tot 28 februari 2023.

Brede aanpak tegen energiearmoede

De witgoedregeling is onderdeel van een bredere inzet van het college om energiearmoede aan te pakken. Zo'n 15.000 huishoudens zijn de afgelopen periode bezocht in het kader van de huis-aan-huis-aanpak. Hierbij krijgen Amsterdammers energieadvies en energiebesparende producten die hen helpen de energierekening zo laag mogelijk te houden. Dit najaar wordt deze aanpak geïntensiveerd zodat nog eens 15.000 huishoudens worden bereikt. Ook is de FIX-brigade uit stadsdeel Oost, die energiebesparende maatregelen bij mensen thuis uitvoert, inmiddels ook actief in Nieuw-West en Noord.