AMSTERDAM - Amsterdam stelt één miljoen euro beschikbaar voor humanitaire hulp aan slachtoffers van de oorlog tussen Israël en Hamas. Het geld is bestemd voor voedsel, water en medische zorg aan de bevolking. Amsterdam geeft hiermee gehoor aan de dringende oproep van de Verenigde Naties om extra internationale bijstand. De Amsterdamse bijdrage zal beschikbaar worden gesteld aan het Rode Kruis.


Het college van B en W maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de oorlog voor de bevolking in de regio. Elke dag vallen er burgerslachtoffers en in Gaza nemen de tekorten aan water, medicijnen en voedsel steeds verder toe. Het college veroordeelt het geweld tegen onschuldige burgers en roept alle partijen op tot het respecteren van humanitair oorlogsrecht en humanitaire beginselen. Dat betekent onder meer dat hulpverleners en hulpgoederen toegang krijgen tot bezette gebieden en dat burgers en humanitaire hulpverleners worden ontzien.

Het college begrijpt dat het dodelijk geweld van de afgelopen weken tot verdriet, boosheid en zorgen leidt onder Amsterdammers. De gemeente is daarom nauw betrokken bij verschillende initiatieven in de stad die gericht zijn op verbinding en dialoog tussen verschillende groepen Amsterdammers. Het draaiboek Vrede is nog altijd in werking, waardoor gemeente en politie in goed contact staan met vele organisaties en netwerken in buurten en wijken. Het college is zeer zich bewust van de emoties en uiteenlopende opvattingen in de stad. We zijn van mening dat hier altijd vreedzaam uiting aan mag worden gegeven, maar we willen ervoor waken dat de oorlog onze stad niet in zijn greep krijgt.