AMSTERDAM - Het college van B en W voegt veertien kunst -en cultuurinstellingen toe aan de Amsterdamse Basisinfrastructuur, onderdeel van het Kunstenplan 2021-2024. Dit zijn Likeminds, ROSE stories, ICK Amsterdam, ISH, CBK Zuidoost, De Appel, SLAA, Nowhere, Waag, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam Sinfoniëtta, Asko Schönberg, Cappella Amsterdam en Nederlands Blazers Ensemble. Daarmee neemt het college van B en W het advies van de Amsterdamse Kunstraad over.


Onder de veertien kunst -en cultuurinstellingen zijn dansgezelschappen, presentatie-instellingen, een instelling voor woordkunst, een debatpodium, muziekensembles en productiemaatschappijen. Met deze uitbreiding wil het college onder meer ruimte maken voor instellingen die tot nu toe niet of onvoldoende aan bod kwamen, maar die bepalend zijn voor de toekomst van kunst en cultuur in Amsterdam. Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): “Kunst en cultuur geeft onze stad verbeelding, schoonheid en experiment. Het is van cruciaal belang voor de identiteit van onze stad. Deze culturele instellingen en de zogenaamde ‘instellingen op naam’ geven we de komende vier jaar subsidie, zodat zij hun plannen kunnen uitvoeren.”

De instellingen op naam zijn Nationale Opera & Ballet, Eye Filmmuseum, IDFA, De Balie, Amsterdam Museum, Foam, Stedelijk Museum Amsterdam, BIMHUIS, Koninklijk Concertgebouw, Koninklijk Concertgebouworkest, Melkweg, Muziekgebouw aan ’t IJ, Paradiso, Bijlmer Parktheater, Holland Festival, de Meervaart, Podium Mozaïek, de Tolhuistuin, Frascati, Internationaal Theater Amsterdam en de Toneelmakerij.

Van alle instellingen in het Kunstenplan wordt verwacht dat zij hun actieplan diversiteit en inclusie, een instapeis voor het komende Kunstenplan, uitvoeren. Wethouder Meliani: “De culturele sector moet een afspiegeling zijn van de stad. Het is nu meer dan ooit actueel en urgent dat we de samenstelling van de stad terugzien in het programma, het personeel, het publiek en de partners. Ik verwacht dat de sector op dit gebied grote stappen gaat zetten.”

De Amsterdamse Kunstraad heeft op 15 juni een advies over de instellingen in de Amsterdam Basisinfrastructuur gepubliceerd. Het college neemt dit advies nu grotendeels over, met een voorbehoud voor twee instellingen. De kunstraad heeft de plannen van de instellingen beoordeeld aan de hand van de criteria uit de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024. Deze criteria zijn: het artistiek belang, het belang voor de stad (bijvoorbeeld groei van kunst en cultuur in de wijken, cultuureducatie en verbreden van talentonwikkeling), de uitvoerbaarheid en het actieplan diversiteit en inclusie.

Instellingen die nu niet binnen de Amsterdamse Basisinfrastructuur een plek krijgen, worden - als zij ook bij het AFK een aanvraag hebben ingediend - door het AFK meegenomen in de beoordeling van de aanvragen voor een vierjarige subsidie. Het AFK zal op 3 augustus a.s. de besluiten publiceren over het nieuwe Kunstenplan.