AMSTERDAM - Alle Amsterdammers moeten onbezorgd en met plezier kunnen sporten. De 15.000 trainers en sportleiders in Amsterdam krijgen daarom de komende jaren trainingen aangeboden. Doel is een beter sportklimaat. Dit staat in het Amsterdams sportakkoord dat wethouder Kukenheim (sport) ondertekent met 15 partners zoals de KNVB, gymnastiekbond KNGU en het kenniscentrum NOC*NSF.

Het terugdringen van alle vormen van racisme, discriminatie en uitsluiting op de Amsterdamse sportvelden, -baden, -banen en -zalen is een belangrijk onderdeel van het sportakkoord. De gemeente Amsterdam wil dat iedereen zichzelf kan zijn in de sport en zich geaccepteerd en veilig voelt.

Bestrijden maatschappelijke problemen

Sporten bij een sportclub is niet alleen goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar kan ook een positieve rol spelen bij het voorkomen en bestrijden van allerlei maatschappelijke problemen, zoals crimineel gedrag en eenzaamheid. Veel jongeren stoppen vanaf hun 14e met sporten in clubverband. Ze voelen zich vaak niet welkom bij een sportclub, omdat ze gediscrimineerd worden op basis van bijvoorbeeld etnische achtergrond, seksuele geaardheid, lichamelijke of geestelijke gezondheid. Daarom is het belangrijk dat we investeren in sportclubs zodat zij in staat zijn om juist deze Amsterdammers een veilige en plezierige omgeving te bieden.

Trainingen

Een van dingen waar we in investeren zijn gratis trainingen voor sporttrainers. Die worden in verschillende vormen aangeboden. Trainers en coaches krijgen een persoonlijke virtuele assistent, praktische workshops, online trainingen, video’s en artikelen. Daarnaast bieden we sportclubs de helpende hand bij het creëren van een open cultuur waar iedereen zich welkom voelt en waar wordt nagedacht over het bereiken van nieuwe doelgroepen.