AMSTERDAM - Voortaan is alle belangrijke gemeentelijke informatie voor bewoners van Amsterdam ook in het Engels te vinden, op www.amsterdam.nl/en. Bijvoorbeeld hoe je een parkeervergunning aanvraagt, of wat de regels zijn voor het aanbieden van grofvuil.

De opzet van de Engelstalige site is hetzelfde als die van de Nederlandse: alle hoofdonderwerpen komen ook op de Engelstalige versie aan bod.

Internationale stad

Amsterdam is een internationale stad, met veel bewoners voor wie Engels beter te begrijpen is dan Nederlands. Met de Engelstalige site kunnen we deze groep Amsterdammers beter informeren en op de hoogte houden van belangrijke gebeurtenissen in de stad, regels, diensten en de politiek.

Uitbreiding

De Engelstalige site bevat nu al alle belangrijke inwonersinformatie, maar het aanbod zal de komende tijd nog verder groeien. Zo is het binnenkort mogelijk om een verhuizing online door te geven in het Engels en komt er meer informatie over het Amsterdamse beleid waar internationale belangstelling voor is.

Bezoekers

Naast de Engelstalige informatie voor bewoners op www.amsterdam.nl/en, is er voor bezoekers een uitgebreid aanbod aan informatie over Amsterdam te vinden op www.iamsterdam.com.