AMSTERDAM - Amsterdammers die willen meebeslissen over hun buurt konden zich tot 27 december 2017 met een eigen naam registreren voor de stadsdeelcommissies. Er zijn al 91 registraties binnengekomen.

U vindt de registraties van de lijstnamen per stadsdeel op www.amsterdam.nl/steljeverkiesbaar.

Ook kandidaat stellen?

U kunt zich nog tot 5 februari kandidaat stellen. Uw kandidatenlijst krijgt dan geen naam, maar een nummer. Een kandidatenlijst bestaat uit minimaal één persoon, het mag ook een groep zijn. Aan de kandidaatstelling zijn geen kosten verbonden.

Steunbetuigingen

Elke kandidaat heeft tien steunbetuigingen nodig. Maandag 5 februari is de dag van kandidaatstelling. Op die dag levert u de kandidatenlijst en de tien gewaarmerkte ondersteuningsverklaringen in bij uw Stadsloket. Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur.

Meer informatie vindt u op www.amsterdam.nl/steljeverkiesbaar.