AMSTERDAM - Amsterdam gaat de aflossingstermijn voor de zogenaamde 'minnelijke schuldsanering' halveren. Per 1 juli biedt de Kredietbank Amsterdam (KA) saneringskredieten aan van anderhalf in plaats van drie jaar. Amsterdammers met schulden kunnen zo sneller werken aan een schuldenvrije toekomst. Deze maatregel volgt op een aangenomen wetsvoorstel waarin de halvering van de Wettelijke schuldsanering (Wsnp) werd aangekondigd en een daaropvolgende oproep van branchevereniging NVVK aan gemeenten om de termijn van de minnelijke schuldsanering (Msnp) per 1 juli te halveren.


Wethouder Moorman (Armoedebestrijding): "Amsterdammers met schulden moeten zo snel mogelijk van de schulden af. Een kortere aflosperiode helpt om sneller perspectief te krijgen. Ook kan het ervoor zorgen dat mensen sneller hulp zoeken. Daarom halveren we in Amsterdam de aflossingstermijn voor minnelijke schuldhulpverlening per 1 juli. Amsterdam pleit daarnaast voor een duidelijke overgangsregeling voor personen die al in de schuldsanering zitten of die hier voor 1 juli instromen. Als blijkt dat het Rijk die niet regelt, dan neemt Amsterdam de kosten voor deze groep voor haar rekening. We willen niet dat Amsterdammers tussen wal en schip vallen."

Minnelijke schuldsanering en wettelijke schuldsanering

Gemeenten zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Als iemand in de schulden terecht is gekomen, wordt er op basis van de inkomsten een afspraak met de schuldeisers gemaakt om de schuld af te lossen. Dit heet de minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp). Als het niet lukt om tot zo'n afspraak te komen kan er via de rechtbank een bewindvoerder aangesteld worden, die bepaalt wat de maandelijkse aflossing moet worden: de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Na een periode van drie jaar aflossen wordt de resterende schuld kwijtgescholden. Op 7 februari 2023 is er een landelijk wetsvoorstel aangenomen dat de termijn voor de Wsnp halveert. Amsterdam volgt dit voorstel en halveert daarom per 1 juli nu ook de termijn voor de Msnp.

Overgangsregeling

De halvering van de Msnp-termijn is niet alleen van belang voor personen die in de toekomst in schulden terechtkomen, maar ook voor Amsterdammers die al aan het aflossen zijn. Amsterdam wil dat er snel duidelijkheid komt voor deze groep en pleit daarom voor een duidelijke overgangsregeling vanuit het Rijk. Het uitgangspunt van de overgangsregeling moet zijn dat de groep die al aan het aflossen is, niet langer in de schuldsanering zit dan nieuwe instromers na 1 juli. Omdat het Rijk hier nog geen uitspraak over heeft gedaan, geeft de gemeente Amsterdam aan alvast garant te staan voor een eerlijke uitkomst voor alle Amsterdammers die sinds het aannemen van de wetswijziging op 7 februari jl. zijn ingestroomd in de minnelijke schuldsanering. Zij zullen niet langer dan 1,5 jaar aflossen.