AMSTERDAM - Er zijn Amsterdammers die zich zorgen maken over de komst van windmolens in hun stadsdeel. Vanaf half april organiseert de Gemeente Amsterdam online gespreksavonden waarin bewoners met experts van onder andere de GGD en bestuurders praten over windmolens in de stad.


‘In de strijd tegen klimaatverandering moet meer schone energie worden opgewekt. Zonnepanelen, windmolens op zee, én op land. Amsterdam wil hieraan een steentje bijdragen. Daarom zoeken we ook binnen onze stadsgrenzen naar de meest geschikte plekken voor nieuwe windmolens.’ aldus de Gemeente Amsterdam.

In Amsterdam zijn meerdere 'windzoekgebieden' gekozen. Dit zijn gebieden waar mogelijkheden bestaan om windmolens te plaatsen. Er zijn Amsterdammers die zich zorgen maken over de mogelijke komst van windmolens. De meeste zorgen gaan over geluid, zicht, gezondheid en de effecten op de natuur. ‘Deze zorgen nemen we uiterst serieus. Amsterdam zoekt nu naar de meest geschikte plekken waar eventueel tóch windmolens kunnen staan’.

Online gespreksavonden over windmolens: Informatie over verschillende effecten van windmolens, organiseert de Gemeente Amsterdam met online gespreksavonden. Een aantal bewoners praat met experts van onder andere de GGD en met bestuurders van de stad en de stadsdelen. De gesprekken gaan over de mogelijke effecten van windmolens op de gezondheid en de natuur, en over de besluitvorming nu en straks. Het gaat ook over waaróm windenergie zo belangrijk is.

Wanneer: Tussen nu en 22 april zijn er gesprekken. Er zijn 4 bijeenkomsten voor bewoners van de stadsdelen met ‘windzoekgebieden’: Oost, Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Ook komt er een bijeenkomst voor héél Amsterdam. Bij de gesprekken van de stadsdelen zitten bestuurders van stadsdelen aan tafel. Bij de stadsbrede bijeenkomst is de wethouder aanwezig. U hoeft zich voor deze bijeenkomsten niet aan te melden. U volgt de uitzending via amsterdam.nl/bijeenkomstenwindenergie.

De gespreksavonden zijn op de volgende data van 19.00 tot 20.15 uur: stadsdeel Oost (al geweest), Maandag 19 april: algemeen / gemeentebreed, Dinsdag 20 april: stadsdeel Zuidoost, Woensdag 21 april: stadsdeel Nieuw- West, Donderdag 22 april: stadsdeel Noord.

Inspreken in de gemeenteraad: In mei kan men in de gemeenteraad digitaal inspreken over de zoekgebieden voor windmolens die Amsterdam voorstelt. Meer informatie over het aanmelden om in te spreken vindt u op amsterdam.nl/gemeenteraad. Of kijk ook op amsterdam.nl/windenergie voor meer informatie