AMSTERDAM - Het college van B en W verhoogt het bedrag dat bijstandsgerechtigden aan giften mogen ontvangen. Mensen met een bijstandsuitkering mogen nu elk jaar tot 1.200 euro aan giften ontvangen zonder dat dit invloed heeft op de hoogte van hun uitkering. Per 1 maart 2023 wordt dit bedrag verhoogd naar 1.800 euro. Deze giften hoeven niet gemeld te worden bij de gemeente. De verhoging van de 'giftendrempel' is onderdeel van het programma Iedereen Kans Op Werk, dat eind vorig jaar door het college werd gepresenteerd om de bestaanszekerheid van Amsterdammers in de bijstand te vergroten en zoveel mogelijk mensen blijvend aan het werk te helpen.


Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): "De Participatiewet die uitgaat van wantrouwen werkt niet. De bestaanszekerheid van veel Amsterdammers staat onder druk en veel mensen in de bijstand hebben moeite om rond te komen. Onderlinge solidariteit in de vorm van een gift kan bijdragen aan net wat extra rust. Rust die nodig is om de maand door te komen en rust die ervoor zorgt dat mensen aan hun toekomst kunnen werken."

Giftendrempel

Amsterdam was één van de eerste Nederlandse gemeenten die voor duidelijkheid zorgde met een zogenoemde giftendrempel. Sinds 2018 ligt deze drempel op 1.200 euro per kalenderjaar. Dat wordt nu 1.800 euro. Als de giften afkomstig zijn uit het netwerk van de bijstandsgerechtigde en hier geen tegenprestatie tegenover staat, hoeven giften lager dan 1.800 euro niet te worden doorgegeven.

Wanneer de giften in een kalenderjaar in totaal hoger zijn dan 1.800 euro, dan moeten deze worden gemeld: ze vallen onder de inlichtingenplicht die de Participatiewet voorschrijft. De gemeente beoordeelt dan de giften. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele omstandigheden van de bijstandsgerechtigde, zoals de financiële situatie, medische belemmeringen of de aanwezigheid van kinderen.

Participatiewet

De Participatiewet moet erop toezien dat iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, geholpen wordt om werk te vinden. Deze wet is echter ingewikkeld, vertrouwt niet op de goede intenties van mensen, en biedt geen sociaal vangnet. De gemeente Amsterdam kijkt daarom zelf waar het binnen de kaders van de wet zoveel mogelijk kan bijdragen aan een sociaal bijstandsbeleid en zal blijven aandringen op een herziening van de wet bij de verantwoordelijk minister.