AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam biedt dit jaar vanaf 1 december 2022 voor vier maanden aaneengesloten winteropvang voor dak- en thuislozen. Met deze winteropvang wordt uitwerking gegeven aan de afspraak uit het coalitieakkoord om in de wintermaanden voor een brede groep mensen opvang bieden. Dak- en thuislozen kunnen terecht op verschillende locaties in de stad voor een maaltijd, het gebruik van sanitaire voorzieningen en een overnachting. De gemeente Amsterdam organiseert de winteropvang in samenwerking met de GGD, het Leger des Heils, HVO-Querido en De Regenboog Groep.


Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Opvang): "Ik heb grote zorgen over de toename van de dakloosheid in de stad. In Amsterdam zetten we alles op alles om ervoor te zorgen dat niemand tijdens de wintermaanden op straat de nacht door moet brengen. We zullen voor de mensen die gebruik moeten maken van de winteropvang zoeken naar perspectief en mensen in contact brengen met de juiste vorm van hulpverlening. Op deze manier zullen er ook na afloop van de winteropvang zo min mogelijk dak- en thuislozen op straat komen te staan."

Winteropvang

De winteropvang is een nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen. Mensen kunnen aan het einde van de middag tot het begin van de ochtend gebruik maken van de winteropvanglocaties. Overdag kunnen zij terecht bij verschillende inloophuizen in de stad. Naast bed, bad en brood worden mensen in contact gebracht met de juiste hulpverlening. Dit kan bijvoorbeeld gaan over schuldhulpverlening of over repatriëring. Het college begroot de kosten van de winteropvang op 5,1 miljoen euro.

Locaties

Vanaf 1 december 2022 zijn er 350 opvangplekken beschikbaar, verdeeld over de Transformatorweg 6, de inloophuizen van de Regenboog Groep en de Nieuwe Looierstraat. Er wordt nog gezocht naar een locatie voor circa 50 extra opvangplekken.

Winterkouderegeling

Naast de winteropvang is er ook de winterkouderegeling. Wanneer het te gevaarlijk is om in de nacht buiten te zijn (vanwege kou of storm) worden dak- en thuisloze mensen opgevangen. Veldwerk en het Mobiel Team van HVO-Querido gaan dan actief op zoek naar mensen die dan nog op straat verblijven en stimuleren hen om de nacht binnen door te brengen. De GGD bepaalt in G4-verband wanneer de winterkouderegeling ingaat.