AMSTERDAM - Het college van B en W heeft vandaag ingestemd met de tijdelijke opvang van ten minste duizend extra vluchtelingen op een cruiseschip in het Westelijk Havengebied. Amsterdam zet zich al lange tijd in voor vluchtelingen die wachten op een opvanglocatie. Deze extra inzet helpt de vastgelopen asielketen vlot te trekken en levert een bijdrage aan het oplossen van de zorgelijke humanitaire situatie in Ter Apel. Met het kabinet is overeengekomen dat Amsterdam vanaf 1 oktober vluchtelingen opvangt op het schip, voor de duur van minimaal zes maanden met mogelijkheid tot verlenging. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie en de randvoorwaarden voor humanitaire en veilige opvang. Onderdeel van de afspraken is dat het Rijk Amsterdam in staat stelt om versneld flexwoningen te ontwikkelen.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen): "De situatie in Ter Apel is hartverscheurend. We moeten het tekort aan opvanglocaties nu met elkaar oplossen zodat vluchtelingen een plek vinden. Amsterdam is bereid om naast de inspanning die de stad al doet hier nog een extra bijdrage aan te leveren. De opvang op het cruiseschip is alleen een oplossing voor de korte termijn. Het is belangrijk dat het Rijk samen met gemeenten de vastgelopen asielketen hervormt, zodat dit soort noodoplossingen in de toekomst niet meer nodig zijn en mensen op een vaste plek kunnen worden opgevangen."

Staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid): "Ik ben het College van Amsterdam heel dankbaar voor hun hulp. Tijdelijke grootschalige opvang is heel belangrijk om weer rust te brengen in de asielopvang. Met de komst van het cruiseschip in Amsterdam zetten we samen weer een stap in het oplossen van de crisis in de asielketen."

Extra woningen

Onderdeel van de afspraken met het kabinet is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) bijdraagt aan de versnelde ontwikkeling van flexwoningen in Amsterdam. Het gaat om de bouw van 2.500 tot 3.000 flexwoningen die zo snel mogelijk in gebruik kunnen worden genomen. Voor de eerste duizend woningen is een akkoord met Rijk dat een bedrag van maximaal 12 miljoen investeert. Dit draagt bij aan de doorstroom van Amsterdammers die op zoek zijn naar een woning en verbetert de situatie op de Amsterdamse huizenmarkt.

Uitvoering

De kosten van de opvang op het cruiseschip zijn voor het Rijk en de uitvoer is in handen van het COA. Het COA maakt vrijwilligerswerk, werktrajecten en programma's gericht op participatie mogelijk. Maar ook dagbesteding, zorg en onderwijs. Daarbij wordt samengewerkt met de activiteiten die in de buurt al georganiseerd worden. Op het schip worden om te beginnen 1.000 mensen opgevangen. Tijdens de zes maanden dat het schip in de Amsterdamse haven ligt, zijn er twee evaluatiemomenten gepland, om te bepalen of verhoging van de capaciteit mogelijk is. Als dat het geval is kan het aantal plekken oplopen tot 1.500 opvangplekken.

Opvang vluchtelingen in Amsterdam

Op dit moment worden op verschillende plekken in Amsterdam in totaal 2100 vluchtelingen en statushouders opgevangen (exclusief de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne). Het gaat om de locaties: A&O Hostel (850), Marine Etablissement Amsterdam (250), Tafelbergweg (100), Kloveniersburgwal (100), Boelelaan (100) en AZC Willinklaan (700). Met de komst van 1000 mensen op het cruiseschip in de haven komt het totaal op 3100 vluchtelingen en statushouders.