AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam is op zoek naar een kinderburgemeester en veertien leden voor de kinderraad. Amsterdamse leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen zich daarvoor opgeven.

De kinderburgemeester vertelt de gemeente wat kinderen belangrijk vinden en wat hun wensen zijn. Hij of zij wordt daarbij geholpen door de kinderraad. De kinderburgemeester gaat met de burgemeester en/of wethouders mee naar bijzondere gebeurtenissen, zoals de Nationale Herdenking op de Dam op 4 mei, en houdt soms een korte toespraak. De leden uit de kinderraad kunnen ook als locoburgemeester optreden. Huidige Kinderburgemeester Dominic: "De stem van kinderen is belangrijk. Zij zijn ook inwoners van de stad. Het afgelopen jaar heb ik samen met de kinderraad mijn best gedaan om de stem te zijn voor alle kinderen uit Amsterdam."

En wat gaat de kinderraad doen?
De leden van de kinderraad zorgen ervoor dat vragen, wensen en zorgen van kinderen op de agenda van de Amsterdamse politiek terechtkomen. Zij stellen een lijst op met onderwerpen die zij belangrijk vinden en denken na over hoe dingen beter kunnen. Afgelopen jaar heeft de kinderraad zich hard gemaakt om bestaande armoederegelingen meer onder de aandacht te brengen, zodat alle kinderen een sport kunnen beoefenen en kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Daarnaast heeft ze advies gegeven over het recyclen van textielafval en heeft ze geadviseerd om speciaal voor kinderen een programma over het bestrijden van vooroordelen te ontwikkelen. De kinderraad komt gedurende het schooljaar elke maand op een woensdag bij elkaar.

Hoe kun je je opgeven?
Kinderen uit groep 7 en 8 die in Amsterdam wonen kunnen zich opgeven tot 27 september 2021 door een filmpje in te sturen. Uit de ingezonden filmpjes nomineert de gemeente uit elk stadsdeel meerdere kandidaten. Een jury beslist wie van de genomineerden in de kinderraad komen. De nieuwe kinderraadsleden kiezen onderling wie de kinderburgemeester wordt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en wervingsfilmpje met de huidige kinderraad en kinderburgemeester: op amsterdam.nl/kinderraad. Het filmpje mag geplaatst worden.