AMSTERDAM - Buurtsportaanbieders gaan activiteiten aanbieden aan kwetsbare jongeren. Zo moeten verveling, overlast, criminaliteit en de druk op gezinnen worden tegengegaan. Dat heeft het college besloten in het kader van de openstelling van sportfaciliteiten voor jeugd tot en met 18 jaar, die vandaag ingaat. Daarnaast heeft het college de sportverenigingen gevraagd buitenactiviteiten op te starten voor alle kinderen en jongeren in Amsterdam.


Wethouder Simone Kukenheim (sport): “Het is heel belangrijk dat jongeren vanaf vandaag weer kunnen sporten en bewegen. Om energie kwijt te raken, hun hoofd leeg te maken en gewoon weer lekker bezig te zijn met leeftijdsgenoten. Daarom moeten de sportactiviteiten die nu weer mogen, voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk worden. Oók voor kinderen die nog geen lid zijn van een sportclub, of kinderen die geen buiten- maar een binnensport beoefenen. Bij de openstelling betrekken we niet alleen clubs maar ook buurtsportaanbieders, zodat we ook kwetsbare kinderen bereiken. Sommige van hen hadden we voorheen slecht in beeld maar zien we nu opeens op straat rondhangen. Anderen zijn door de coronamaatregelen buiten beeld geraakt, bijvoorbeeld vanwege problemen thuis. Via sportactiviteiten willen we hen niet alleen in het vizier krijgen maar ook begeleiden naar hulp.”

Kwetsbare kinderen die nog niet òf niet meer sporten bij een club, maar daar wel baat bij hebben, kunnen in samenwerking met de buurtsportaanbieder via verschillende routes worden doorverwezen naar activiteiten. Bijvoorbeeld via het jongerenwerk, het Ouder- en Kindteam (OKT), leerplichtambtenaren of de GGD. Onder kwetsbare jeugd vallen kinderen uit gezinnen met meerdere problemen op gebied van bijvoorbeeld werk, inkomen, onderwijs of psychosociale problematiek. Zo kan het gaan om kinderen die in een onveilige thuissituatie zitten waarbij de spanningen in het gezin oplopen door schulden en baanverlies van een ouder.

Voor kinderen die lid zijn van een sportclub, geldt dat zij vanaf vandaag weer georganiseerd en onder begeleiding mogen trainen. Dit geldt niet alleen voor leden van buitensporten maar ook voor leden van binnensporten. Omdat de sporthallen gesloten zijn moeten deze binnensporten wel buiten beoefend worden. Clubs van binnensporten die training willen gaan geven op een sportpark, kunnen bij het Sportpunt van de gemeente Amsterdam een veld huren. Het college heeft de sportverenigingen daarnaast gevraagd hun club zoveel mogelijk ook open te stellen voor kinderen en jongeren die geen lid zijn. De gemeente wil clubs hier waar nodig ook ondersteunen, mocht een aanbieder daar behoefte aan hebben dan kunnen zij contact opnemen met Sportpunt.

Het kabinet heeft vorige week besloten dat kinderen tot en met 18 jaar vanaf vandaag weer georganiseerd en onder begeleiding samen buiten kunnen sporten. Het spelen van wedstrijden is niet toegestaan. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dat ze bij het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Dit betekent dat sommige contactsporten hun trainingen moeten aanpassen. De 1,5 meter-regel geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Toeschouwers zoals ouders en niet-deelnemende kinderen mogen niet aanwezig zijn op het sportpark. De clubgebouwen blijven gesloten, met uitzondering van afspraken over gebruik van toiletten en toegang tot EHBO-materialen.

Verder kunnen topsporters onder voorwaarden weer gaan trainen. Dit kunnen zij doen op daarvoor aangewezen trainingslocaties mits zij de 1,5 meter-afstand in acht nemen. Wedstrijden in competitieverband en oefenwedstrijden met andere sportclubs zijn niet toegestaan.