AMSTERDAM - De pilot die Amsterdam heeft uitgevoerd om onder meer het op de stoep parkeren van auto’s tegen te gaan, is succesvol verlopen. De proef die in oktober 2017 begon is per 1 maart omgezet in een standaard werkwijze. Door de invoering van scanauto’s kan naast de bestaande parkeercontrole nu ook de controle op foutparkeren veel efficiënter worden uitgevoerd.

De resultaten van de pilot waren veelbelovend. In een tijdsbestek van drie maanden werden ruim 16.000 boetes uitgeschreven voor foutparkeerders. Voordat de scanauto’s hiervoor werden ingezet lag het gemiddelde op zo’n 1.750 per maand. Aan het eind van de pilotperiode was te zien dat het aantal foutgeparkeerde auto’s daalde. Dat is mogelijk mede veroorzaakt door de grotere pakkans als gevolg van de pilot.

Ergernis
Verkeerswethouder Sharon Dijksma is blij met de resultaten. "Foutparkeren is een van de grootste ergernissen van Amsterdammers. Het is ook asociaal. Auto's horen niet op onze stoepen en fietspaden. Met deze maatregel voorkomen we dat mensen bewust foutparkeren. Het terugdringen van de overlast van op het trottoir geparkeerde voertuigen zorgt ervoor dat er meer ruimte komt voor voetgangers en fietsers om zich veilig in onze stad te bewegen.”

Werkwijze
Bij de nieuwe werkwijze maakt de gemeente gebruik van de gps-locaties die het van alle parkeervakken in een systeem heeft staan. Als de scanauto een kenteken koppelt aan een locatie die niet als parkeervak geregistreerd staat, bekijkt een bevoegde handhaver op een kantoor aan de hand van vier foto's of het inderdaad om een fout geparkeerde auto gaat. Als dat zo is, wordt de boete uitgeschreven. Tijdens de pilot bleek het overgrote deel van de gesignaleerde foutparkeersituaties stilstaan op het trottoir te betreffen, het type overtreding waarvoor op afstand een sanctie opgelegd mag worden.