AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam zet de MBO-denktank en het talentenprogramma 'Made by 020' voort. In deze projecten adviseren Amsterdamse mbo-studenten, op verzoek van de gemeente en het bedrijfsleven, over maatschappelijke vraagstukken als onderwijs en discriminatie op de arbeidsmarkt. Beide projecten komen voort uit de Amsterdamse MBO-Agenda, waarmee gemeente Amsterdam investeert in het mbo-onderwijs.


Wethouder Simone Kukenheim (mbo): "Het beroepsonderwijs vormt de ruggengraat van onze stad. In het beroepsonderwijs vind je gepassioneerde, creatieve jongeren, die met beide benen op de grond staan. Het is daarom belangrijk dat we deze groep jongeren een stem geven. Met de MBO-denktank en Madeby020 brengen we twee werelden bij elkaar; we geven mbo-studenten een plek aan tafel om hun stem te laten horen en wij als gemeente profiteren van hun vaak originele ideeën. Dit levert mooie adviezen op vanuit een ander perspectief."

Studentenparticipatie: MBO-denktank

Voor jongeren zijn de drempels om mee te praten over beleid vaak hoog. De MBO-denktank heeft zich de afgelopen maanden over drie thema's gebogen: voortijdig schoolverlaten (vsv), arbeidsmarkt- en stagediscriminatie en schoolveiligheid. De denktankers hebben voor o.a. het thema stagediscriminatie geadviseerd een campagne te ontwikkelen om studenten actief te stimuleren stagediscriminatie te melden. De volgende lichting gaat vanaf september starten met de uitwerking van dit advies voor de gemeente Amsterdam.

Kees Dekkers ('denktanker'):"Ik vond het indrukwekkend dat we onze oplossingen aan de gemeente, alle Amsterdamse MBO-instellingen en het ministerie mochten presenteren. Het mooiste was dat ze ons later een terugkoppeling hebben gegeven over hoe zij aan de slag zijn gegaan met onze oplossingen. Toen had ik echt door dat we invloed hebben en er naar ons geluisterd wordt."

Talentontwikkeling: Made by 020

Naast de MBO-Denktank heeft de gemeente Amsterdam ook het programma Made by 020. Dit schooljaar hebben 124 mbo-studenten acht weken lang gewerkt aan challenges op het gebied van digitale transformatie, nepnieuws en desinformatie. Zij hebben o.a. een 'Next Gen app' ontwikkeld, die studenten informatie geeft over hoe om te gaan met diverse digitale middelen. De organisaties die met de studenten samenwerken zijn zo enthousiast over de ideeën en oplossingen dat zij deze zelfstandig of samen met de studenten uit gaan voeren. Zo heeft NOS Stories een zomerstage voor de betrokken mbo-studenten in het leven geroepen. Dit versterkt de samenwerking tussen mbo-studenten en het betrokken bedrijfsleven.

Amsterdamse MBO-Agenda

De mbo-denktank en Made by 020 worden mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de Amsterdamse mbo-instellingen. Met de Amsterdamse MBO-Agenda wordt samen ingezet op sterk middelbaar beroepsonderwijs in de stad, nu en in de toekomst. Het gaat om onderwijs dat kwalitatief goed is, jongeren een succesvolle schoolloopbaan biedt en hen goed voorbereidt op arbeidsmarkt en samenleving.