AMSTERDAM - Onder leiding van Amsterdam gaan acht Europese steden voor het eerst samenwerken aan inclusief stedelijk cultuurbeleid. In het nieuwe netwerk ‘ACCESS’ gaan de steden kennis, ervaring en expertise uitwisselen over hoe het verspreiden van culturele activiteiten over de stad en het verbreden van participatie kunnen bijdragen aan inclusief cultuurbeleid. Op 24 en 25 september komen de afgevaardigden van de acht steden bijeen in Amsterdam om het ACCESS-netwerk te lanceren.

U bent van harte uitgenodigd om bij de City Pitches aanwezig te zijn, waar de acht steden hun grootste uitdagingen presenteren. Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een fotomoment bij de tentoonstelling ‘Hollandse Meesters Her-Zien’ in de centrale hal in het Stadhuis.

Datum: 24 september
Tijd: 17.00-18.15 uur
Locatie: Stadhuis (Auditorium en Centrale Hal)

Wethouder Touria Meliani (Kunst en cultuur, Amsterdam): “Inclusiviteit is voor mij de topprioriteit binnen het kunst- en cultuurbeleid van onze stad, elkaar herkennen en erkennen. Daarom neemt Amsterdam het voortouw in deze samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat samen verhalen vertellen en ervaringen uitwisselen voor Europese steden de sleutel is tot het oplossen van lokale, vaak gedeelde, uitdagingen.”

Het belang van inclusief cultuurbeleid
Overal ter wereld veranderen en groeien steden in een razendsnel tempo. Binnen de steden neemt daardoor ook de culturele diversiteit toe. Deze groeiende diversiteit is echter niet altijd terug te vinden in de kunst en cultuur van een stad. De uitdaging voor cultuurbeleid is iedereen te bereiken en laten profiteren door te zorgen voor gelijke toegang tot het culturele aanbod van de stad. De verschillende sociale, economische en etnische achtergronden in steden, als ook de verscheidenheid aan religies en levensstijlen, bieden een ideale voedingsbodem voor innovatie. Daartegenover staat dat steden vaak te maken hebben met groeiende sociale, economische en geografische ongelijkheid. Isolatie en politieke polarisatie zijn grote maatschappelijke problemen. Het ACCESS-netwerk bestaand uit Amsterdam, Dublin, Lissabon, Londen, Riga, Sofia, Tallinn en Vilnius gelooft dat cultuur het vermogen heeft om meer begrip tussen mensen mogelijk te maken, om empathie naar anderen te vergroten, en om waardering voor de diversiteit van menselijke ervaringen en culturen te bevorderen.

Steden als drijvende kracht
ACCESS valt onder het kennisuitwisselingsprogramma URBACT, waarin Europese steden samenwerking om gemeenschappelijke stedelijke uitdagingen op te lossen. Het is voor het eerst dat Europese hoofdsteden samenwerken op het gebied van inclusiviteit en cultuur. De acht steden zijn verschillend qua grootte en politieke structuur, maar delen ook fundamentele overeenkomsten. Dit nieuwe netwerk moet een wezenlijke verandering in cultuurbeleid in alle steden bewerkstelligen. Zie voor meer informatie urbact.eu/.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via bestuursvoorlichting@amsterdam.nl.