AMSTERDAM - Het college van B en W streeft naar een stad waar kinderen onbezorgd naar school kunnen fietsen of lopen, waar ouderen met plezier de fiets pakken en waar mensen ontspannen van A naar B kunnen. Om die ambitie waar te maken moet de verkeersveiligheid vergaand verbeterd worden. Het voornemen van het college van B en W om de maximumsnelheid in de stad te verlagen van 50 km/h naar 30 km/h, is daarbij een belangrijke eerste stap. De maatregel leidt tot 20% -30% minder ernstige ongevallen.

Wethouder De Vries: "Ik zie een stad voor mij waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten op straten en pleinen zonder dat ze steeds alert moeten zijn op naderend verkeer; een stad waar alle verkeersdeelnemers zich veilig voelen. Dat is nu lang niet altijd het geval en te vaak gaat het nog mis. Jarenlang is de verkeersveiligheid in de stad verbeterd, maar we zien nu dat de ongevallencijfers niet verder dalen. Ik vind dat onacceptabel, want er gaat onnoemelijk veel leed schuil achter elk ernstig ongeval. Daarom zet ik alles op alles om de situatie te verbeteren" Dit is hard nodig. In 2020 vielen er bij ongevallen in de stad ruim 800 ernstig gewonden en 13 dodelijke slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat veel verkeersdeelnemers zich onveilig voelen en bang zijn in het verkeer.

Gesprek met de stad
Om de verkeersveiligheid en het gevoel van verkeersveiligheid te kunnen verbeteren, is het nodig om de beleving en wensen van inwoners te kennen. Daarom organiseert de gemeente dit najaar een serie stadsgesprekken. Die gesprekken geven een beter beeld over de plekken waar en situaties waarin mensen zich onveilig voelen in het verkeer. Ook kunnen Amsterdammers zelf ideeën aandragen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Overige plannen
Het thema verkeersveiligheid wordt in diverse dossiers hoog op de agenda gezet. Zo is in het Convenant Logistiek dat de gemeente onlangs met de sector sloot, bijvoorbeeld ingezet op verkeersveilige logistieke voertuigen, routes en gedrag. En ook in de Agenda Taxi die binnenkort wordt gepresenteerd, krijgt verkeersveiligheid een belangrijke plek.

Ook gaat de gemeente aan de slag met de technologische oplossingen voor meer verkeersveiligheid. Zo kan met zogenaamde Intelligente Snelheidsadaptatie (ISA) de snelheid van auto's in specifieke gebieden worden begrensd. Amsterdam verkent de komende tijd hoe deze techniek in de stad kan worden toegepast en of het ook kansen biedt voor het reguleren van de snelheid van andere voertuigen.

De blackspotaanpak, gericht op de gevaarlijkste plekken in de stad, wordt voortgezet, en ook wordt verder gewerkt aan vele herinrichtingen waarbij voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen en de rol van de auto wordt teruggedrongen.

Inspraak verlaging maximum snelheid
Het plan om de maximumsnelheid te verlagen is tot stand gekomen in overleg met diverse betrokken partijen zoals nood- en hulpdiensten, het GVB, de logistieke sector, maar ook het MKB en de Fietsersbond. Op die consultatie vooraf volgt nu een inspraakperiode, waarin al deze partijen, maar ook inwoners en bezoekers van de stad op het plan kunnen reageren. Het streven is om in 2023 de snelheid op de meeste wegen in de stad te hebben teruggebracht naar 30 km/h.