AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam heeft haar ambities en plannen op het gebied van afval en reiniging gepresenteerd. Er is daarin niet alleen aandacht voor het verbeteren van het opruimen, ophalen en verwerken van afval, maar ook voor het voorkomen van meer afval en het verbeteren van hergebruik. Om bijvoorbeeld de overlast van kartonnen dozen naast containers terug te dringen voert de gemeente gesprekken met e-commerce partijen over herbruikbare verzendverpakkingen, als alternatief voor karton. Voor de handhaving op onjuist geplaatst huishoudelijk afval is een apart team van toezichthouders actief en wordt er ook gewerkt aan nieuw boetebeleid.

Wethouder Zita Pels (Afval en Reiniging): "Samen met Amsterdammers en ondernemers gaan we zorgen voor een schonere en duurzame stad. Iedereen kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van zwerfafval en het vergroten van hergebruik. Ik wil alle kennis die er is in de stad inzetten om afval te beperken en de reiniging te verbeteren, en bindende afspraken maken over hoe we omgaan met afval. We starten een burgerberaad en gaan inwoners en bedrijven aanspreken op hun gedrag."

Campagnes
In september 2022 is een landelijke campagne zwerfafval gestart. In Amsterdam loopt op dit moment de campagne over de regels voor grof afval en de afvalpunten. In het najaar start er een campagne voor het juist aanbieden van karton ('maak het klein en gooi het in de papierbak'). Ook worden ondernemers geïnformeerd over de geldende regelgeving rond bedrijfsafval via een mailing, informatiefolders en persoonlijke gesprekken.

Buurtconciërges
Vanaf januari 2023 worden structureel vijf extra buurtconciërges ingezet als aanspreekpunt voor een schone leefomgeving in die buurten waar dat het hardst nodig is. De belangrijkste taak van een buurtconciërge is om contact te houden met bewoners en ondernemers en ze te wijzen op het op een correcte manier aanleveren van afval. Zodra het in een buurt beter gaat, gaat de buurtconciërge naar een andere buurt.

Grof afval
Ook de aanpak van grof afval is een belangrijk element in de nieuwe werkwijze. Op de plaatsen waar de reguliere vuilniswagens niet meer kunnen komen door gewicht- en emissierestricties, wordt ingezameld met kleine voertuigen. Daarvoor wordt de overslag van grof afval in de nabijheid van het inzamelgebied georganiseerd. Als oplossing voor overslagpunten in de stad worden de mogelijkheden om duurzaam in te zamelen via het water bekeken.

Prioriteren door de stadsdelen
Stadsdelen en stadsgebied Weesp krijgen een grotere rol in het prioriteren van de reiniging en het bestrijden van afvaloverlast. Zij wijzen de plekken aan waar actie nodig is en bepalen de prioriteiten voor de reiniging. Hiermee wordt voorkomen dat stadsdelen zoals Zuidoost, waar de drempel om te melden hoger lijkt te zijn, minder aandacht krijgen. De meldingen worden in aanvulling op de metingen en waarnemingen van medewerkers op straat gebruikt om in kaart te brengen waar het in de stad te vies is.