AMSTERDAM - Amsterdam gaat gerichter optreden tegen mensen die toeristische verhuur niet bij de gemeente melden. Er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van de meldplicht vakantieverhuur. Het is daardoor moeilijk te zien of toeristische verhuur nog steeds toeneemt. Het totaal aantal sancties dat in 2018 is opgelegd voor woonfraude bedroeg 824, tegenover 774 in 2017, dat blijkt uit de handhavingsresultaten woonfraude. Er zijn opvallend minder overtredingen Shortstay en minder sluitingen, het aantal overtredingen van de huisvestingsverordening neemt nog niet substantieel af.

Meldplicht vakantieverhuur
De meldplicht houdt in dat iedereen die zijn woning verhuurt voor vakantieverhuur, dit vooraf moet melden bij de gemeente Amsterdam. Meld je niet en wordt er bij een controle geconstateerd dat geen melding is gedaan, dan krijg je een bestuurlijke boete van 6.000 euro. Wordt er aan andere voorwaarden niet voldaan, zoals het in 2018 geldende 60 dagencriterium of het maximum aantal personen, dan wordt er een boete van 20.500 euro voor woningonttrekking opgelegd. Ook kan er een last onder dwangsom worden opgelegd. Uit de rapportage toeristische vakantieverhuur blijkt dat in Amsterdam ongeveer een kwart van de hosts de verhuur van hun woning meldt. De meeste meldingen komen binnen tijdens de zomermaanden juli en augustus.

Ontwikkelingen toeristische verhuur in Amsterdam
Verder blijkt uit de rapportage toeristische verhuur, dat alleen al bij Airbnb het aantal geboekte advertenties steeg van 19.063 naar 21.040. De meeste woningen worden verhuurd binnen de ring. Gemiddeld 1 op de 8 koopwoningen wordt aangeboden voor vakantieverhuur. Amsterdam kent de hoogste prijzen in Europa. Zo brengt een appartement in Parijs gemiddeld 81 euro per nacht op; in Amsterdam is dat gemiddeld 151 Euro.

Wethouder Ivens (Wonen): “Woningen zijn bedoeld om in te wonen, niet voor het gebruik van illegale doeleinden. Het is goed om te zien dat er steeds minder Shortstay overtredingen zijn aangetroffen en daarnaast dat we panden hoefden te sluiten vanwege brandonveilige situaties. Maar we zijn er nog zeker niet. We zien dat maar een kwart van de mensen de verhuur van een woning meldt. Dit moet beter. Daarom zal de gemeente de komende tijd nog meer handhaven op de meldplicht. Zeker sinds de verhuurplatforms sinds 1 januari niet meer meewerken aan het voorkomen van het meer dan 30 dagen verhuren van een woning.”

Meer informatie Zoeklicht
Overlast van illegale verhuur kan gemeld worden: www.amsterdam.nl/zoeklicht